Förlossningsställningar brukar klassificeras utifrån upprätta och liggande ställningar. En förlossningsställning är upprätt om kvinnans bål/rygg överstiger 45° vinkel från horisontalplan. För närvarande finns ingen stark evidens för någon enskild förlossningsställning skulle vara mer gynnsam eller ogynnsam, varför kvinnor bör uppmanas till att prova olika förlossningsställningar och föda i den de upplever mest bekväm. Det innebär att man som barnmorska behöver kunna handlägga förlossningar i såväl upprätta som liggande ställningar.

I den här texten är fokus bristningsperspektivet, det vill säga vad man som barnmorska behöver tänka på vid olika förlossningsställningar och vilka förlossningsställningar som kan vara lämpliga vid olika förlopp under utdrivningsskedet. Hur olika förlossningsställningar i sig påverkar förlossningsupplevelsen för den födande kvinnan är fortfarande inte klarlagt. Däremot upplever kvinnor större delaktighet och kontroll om de har möjlighet att påverka valet av förlossningsställning.

Upprätta förlossningsställningar

  • Sittande upprätt/halvsittande >45 °
  • Knästående
  • Stående
  • Förlossningspall
  • Huksittande

Liggande/neutrala förlossningsställningar

  • Ryggläge
  • Gynläge
  • Halvsittande < 45°
  • Sida
  • Fyrfota