Skadans lokalisation

Perinealkroppen, mellangårdens muskelfästen

N81.8A Defektläkt skada av upp till halva perinealkroppen
Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen omfattande m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är mer än en centimeter.

N81.8B Defektläkt skada av mer än halva (inkl. hela) perinealkroppen
Skada omfattande m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är mindre än eller en centimeter.

N81.8C Defektläkt perineotomi

 

Vagina

N81.8D Defektläkt skada efter hög vaginalruptur omfattande bäckenbottens inre muskler och rektovaginala fascian

N81.8E Defektläkt skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens inre muskler och rektovaginala fascian

N89.8 Gammal skada i vagina
Innefattar: Ärrbildning och strikturer
Utesluter: Gammal skada som omfattar musklerna i bäckenbotten och rektovaginala fascian(N81.8C-D), rektovaginal fistel (N82.3)

 

Analsfinktrar

N81.8F Defektläkt analsfinkterskada, upp till halva externa sfinktern

N81.8G Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva externa sfinktern

N81.8H Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern

N81.8J Defektläkt analsfinkterskada, isolerad internsfinkterskada

N81.8K Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern samt rektalslemhinna

 

Bäckenbottens inre muskler

N81.8L Unilateral avulsion eller bristning av m. levator ani 

N81.8M Bilateral avulsion eller bristning av m. levator ani 

N81.8N Annan specificerad gammal skada på bäckenbotten

N81.8P Skada på bäckenbottens muskler och muskelfästen, ospecificerad

 

Vulva

N90.8 Gammal skada ytligt i vulva och perineum
Utesluter: Skada på muskler och muskelfästen i perineum (N81.8A, B, E)


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: