• Kvinnan ska informeras om att undersökning av vagina och ändtarm görs för att upptäcka och kunna åtgärda skador.
  • Man bör vara två som hjälps åt vid diagnostik och suturering.
  • Tillräcklig bedövning, i första hand PDB ska erbjudas innan diagnostik.
  • Vid riklig blödning från en djup vaginal bristning ska man överväga att packa vagina med våta dukar för att få rådrum, spara blod och få möjlighet att komma in med rätt kompetens.
  • Diagnostik ska regelmässigt innefatta kombinerad rektal och vaginal palpation.
  • Avståndet mellan fingret i anus och fingret mot vaginalväggen före sutur ska dokumenteras.
  • Vid misstanke om sfinkterskada kan ultraljud av perineum övervägas.
  • Bristningens utseende före suturering ska dokumenteras.
  • Kvinnan ska informeras om vilken typ av bristning som har uppstått.
  • Antibiotika ska ges vid bristning grad 3-4 och övervägas frikostigt vid andra omfattande bristningar