• Kvinnan ska informeras om att undersökning av vagina och ändtarm görs för att upptäcka och kunna åtgärda skador.
  • Tillräcklig bedövning, i första hand PDB ska erbjudas innan diagnostik.
  • Diagnostik ska regelmässigt innefatta kombinerad rektal och vaginal palpation.
  • Var två som hjälps åt vid diagnostik och suturering.
  • Vid riklig blödning, överväg att tamponera vagina för möjlighet att komma in med rätt kompetens.
  • Vid misstanke om sfinkterskada kan ultraljud av perineum övervägas.
  • Dokumentera bristningens omfattning samt avståndet mellan fingret i anus och fingret mot vaginalväggen före suturering.
  • Informera kvinnan ska om vilken typ av bristning som har uppstått.
  • Antibiotika ska ges vid bristning grad 3-4 och övervägas frikostigt vid andra omfattande bristningar.