Instrumentell förlossning medför ökade risker för skador i bäckenbotten och ska endast användas när nyttan av ingreppet bedöms vara större än att avvakta spontan förlossning.

Tång bör inte användas p.g.a. kraftig överrisk för sfinkterskada, levatorskador och långvarig smärta. Behöver man träna på att lägga tång t.ex. på efterföljande huvud vid sätesförlossning ska det göras i samband med simulerad träning på docka.