Allmänt om uppföljande undersökning

I basprogrammet för graviditet och förlossning ingår också en efterkontroll, besök till barnmorskan på barnmorskemottagningen. Alla kvinnor, oavsett om hon har fått en bristning eller inte, ska erbjudas återbesök till mödravårdsbarnmorska. Efter en större vaginal bristning eller sfinkterruptur ska kvinnan erhålla kontroll hos fysioterapeut eller läkare. Anamnesen syftar till att få reda på hur patienten har det. Den gynekologiska undersökningen syftar till att hitta skador som behöver behandling.

Att ett symtom är vanligt betyder inte att det är ”normalt” för den enskilda kvinnan. Många symtom klingar av under de första månaderna men kvinnan behöver få konkreta råd om vart hon kan vända sig om hon inte blir bra.

Varje enhet ska ha klara riktlinjer om vart kvinnan ska hänvisas vid problem.