• Öppenhet kring förebyggande, diagnostik och uppföljning kring förlossningsbristningar främjar förtroende och ger bra förutsättningar för att skador inte missas.
  • Personal som arbetar på förlossningskliniker och med uppföljning efter förlossning bör ha läst Bäckenbottenutbildningsprogrammet och klarat kunskapsprovet.
  • Varje förlossningsklinik bör skapa bäckenbottenteam för att stärka kompetensen kring bristningar.
  • Vården bör organiseras så att det finns möjlighet att vara två barnmorskor vid framfödande samt vid diagnostik och eventuell suturering efter förlossning.
  • Varje förlossningsklinik ska ha rutiner för uppföljning under tiden mellan BB-vård och efterkontroll.
  • Varje region ska ha tydliga remissvägar för kvinnor med besvär efter förlossning.
  • I varje region ska Bäckenbottencentrum eller motsvarande med fysioterapeuter, läkare, barnmorskor, uroterapeuter, psykosocial kompetens, sexologer och andra relevanta yrkesgrupper etableras för att ge kvinnor med förlossningsskador optimal bedömning och utredning.