Anestesi: Ange typ av bedövning samt mängd/styrka.

Diagnostik

Utför bidigital palpation i vagina och rektum.

Använd fransyskor/peang Allis för att identifiera de olika strukturerna.

 

Labia: Bedöm labia majora och minora och beskriv eventuell bristning.

Vagina: Använd hymen som riktmärke. Dokumentera utifrån klockslag. Ange bristningens längd i cm, uppskatta från hymen mot fornix. Om rektovaginala fascian är involverad i bristningen, ange detta. Annars dokumenteras att vaginal bristning är ytlig.

En separat penetrerande skada mellan vagina och tarm utan sfinkterengagemang (buttonhole) klassificeras inte som sfinkterskada.

Perinealkropp: Bedöm perinealkroppens höjd <1 cm, 1-2 cm, >2 cm, tunnaste området. Bedöm vilka strukturer som är involverade; m. puboperinealis, djup och ytlig del av mm. transversus perineii och/eller m. bulbocavernosus.

Sfinkter: Se figur. Bedöm omfattningen av bristning i den externa sfinktern. Bedöm interna sfinktern. Bedöm om slemhinnan i analkanalen ovanför linea dentata är intakt (grad III) / är involverad (grad IV).

Perinealhud: Hel/brusten. Perinealhuden kan vara brusten hela vägen fram till linea dentata, men med hel sfinkter är det inte en grad III-IV bristning.

Dokumentation

För att förstå hur bristningen har suturerats, ange med vilken teknik vaginal bristning suturerats (fortlöpande/enstaka). Om enstaka teknik använts ange antal suturer, vid fortlöpande teknik ange antal omtag. Ange om rektovaginala fascian är involverad i bristningen och hur den suturerats. Ange med vilken teknik perinealkropp suturerats samt vilka muskler som adapterats. Ange hur perinealhud suturerats. Ange alltid materialval.

Vid dokumentation i obsterix op mall: Komplettera den automatgenerade anteckningen med bedömning av de perineala musklerna och rektovaginala fascian via ”Skapa text”-knappen sid 3.

Fraseditor kan användas där sådan är möjlig.

Exempel dokumentation grad II

Sutur av förlossningsskada Diagnos och op. koder.
Operationsdatum: 2018-04-05. Början kl: 13:20. Slut kl: 13:50.

Anestesi: Yttre PDB läggs enligt riktlinje inför inspektion.

Bimanuell palpation vid inspektion. Perinealkroppen palperas 2,5 cm hög och interna och externa sfinktern bedöms intakta. Det har uppstått en djup vaginalruptur kl: 5 involverande rektovaginala facian, 5 cm lång och en ytlig vaginalruptur kl: 7 i nedre halva vagina samt en perinealruptur grad II som omfattar m transversus perinei, ytlig och djup del, m bulbocavernosus och 1 cm av perinealhuden.

Med finger i rektum sutureras rektovaginala fascian kl 5 med fortlöpande vicryl 2.0. Vaginalslemhinnan sutureras kl 5 och 7 fortlöpande med Vicryl rapid 2.0 till hymen. M transversus perinei adapteras med 2 suturer Vicryl 2.0. M bulbocavernosus adapteras med en sutur Vicryl 2.0. Huden sutueras fortlöpande med monocryl. Torkkontroll utförs.

 

Exempel dokumentation grad III

Sutur av förlossningsskada Diagnos och op. koder.
Operationsdatum: 2018-04-05. Början kl: 13:20. Slut kl: 13:50.

Anestesi: Spinal

Bimanuell palpation vid inspektion. Perinealkroppen palperas <1 cm tjock. Externa sfinktern bedöms helt rupturerad kl 1, inre sfinktern har brustit. Det har uppstått en djup vaginalruptur kl: 5 involverande rektovaginala facian, 5 cm lång och en ytlig vaginalruptur kl: 7 i nedre halva vagina samt en perinealruptur som omfattar m transversus perinei, m bulbocavernosus och 3 cm av perinealhuden.

Med finger i rektum sutureras rektovaginala fascian kl 5 med fortlöpande Vicryl 2:0. Inre sfinktern sutureras fortlöpande med Vicryl 2:0. Externa sfinktern sutureras med enstaka Vicryl 2:0 end-to-end, 3 stygn. Analkanalens slemhinna är intakt. Vaginalslemhinnan sutureras kl 5 och 7 fortlöpande med Vicryl rapid 2:0 till hymen. M puboperinealis adapteras med 2 suturer Vicryl 2.0. Mm transversi perineii adapteras med 2 suturer Vicryl 2.0. M bulbocavernosus adapteras med en sutur Vicryl 2.0. Huden sutureras fortlöpande med monocryl. Torkkontroll utförs.

 

 

Referenser

Andrews V, Thakar R, Sultan AH. Structured hands-on training in repair of obstetric anal sphincter injuries (OASIS): an audit of clinical practice. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2009;20(2):193-9.

Cerro CR, Franco EM, Santoro GA, Palau MJ, Wieczorek P, Espuña-Pons M. Residual defects after repair of obstetric anal sphincter injuries and pelvic floor muscle strength are related to anal incontinence symptoms. Int Urogynecol J. 2016.

Cornell K, De Souza A, Tacey M, Long DM, Veerasingham M. The effect of implementing a new guideline and operative pro forma on the detection and management of third- and fourth-degree perineal tears. Int J Womens Health. 2016;8:131-5.

Nordenstam J, Mellgren A, Altman D, López A, Johansson C, Anzén B, et al. Immediate or delayed repair of obstetric anal sphincter tears-a randomised controlled trial. BJOG. 2008;115(7):857-65.

Harvey MA, Pierce M, Alter JE, Chou Q, Diamond P, Epp A, et al. Obstetrical Anal Sphincter Injuries (OASIS): Prevention, Recognition, and Repair. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37(12):1131-48.

Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Thinkhamrop B. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10:CD005125.

Kirss J, Pinta T, Böckelman C, Victorzon M. Factors predicting a failed primary repair of obstetric anal sphincter injury. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016;95(9):1063-9.

Liabsuetrakul T, Lumbiganon P, Mori R, Gülmezoglu M, Souza JP, Health WGSoMaP. A secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health for antibiotics used in vaginal deliveries. Int J Gynaecol Obstet. 2014;124(3):240-3.

Lindqvist PG, Jernetz M. A modified surgical approach to women with obstetric anal sphincter tears by separate suturing of external and internal anal sphincter. A modified approach to obstetric anal sphincter injury. BMC Pregnancy Childbirth. 2010;10:51.

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta:

Figur Hur perinealkroppshöjd bedöms för förståelse

  1. Bristningens längd i vagina, mäts från apex (bristningens början längst in i vagina).
  2. Bristningens djup i perinealkroppen mäts i höjdled, proximalt från hymen.