• Tång bör undvikas.    
  • Yttre press ska undvikas.
  • En riskbedömning för bristning bör göras under förlossningen.
  • Hos kvinnor med kända riskfaktorer ska kompetens hos den förlösande samt skyddsåtgärder beaktas extra noga.
  • Långsamt framfödande ska eftersträvas, från det att föregående fosterdel syns i vulva.
  • Varm våt duk mot perineum bör användas under utdrivningsskedet.
  • Förlossningsställningen i utdrivningsskedet ska bereda överblick över perineum och möjliggöra manuellt perinealskydd.
  • Välj förlossningsställning beroende på om förloppet behöver skyndas på eller saktas ner.
  • Manuellt perinealskydd ska användas och dokumenteras.
  • Det är önskvärt att använda arbetssättet att vara två barnmorskor i förlossningens slutskede.