• En riskbedömning för bristning bör göras under förlossningen. Hos kvinnor med kända riskfaktorer ska kompetens hos den förlösande samt skyddsåtgärder beaktas extra noga.
  • Långsamt framfödande ska eftersträvas, från det att föregående fosterdel syns i vulva.
  • Tång bör undvikas.    
  • Yttre press bör undvikas.
  • Varm våt duk mot perineum bör användas under utdrivningsskedet.
  • Förlossningsställningen i utdrivningsskedet ska bereda överblick över perineum och möjliggöra manuellt perinealskydd.
  • Manuellt perinealskydd ska användas.
  • Tvåhandsgreppen bör användas.
  • Hur man har utövat perinealskydd ska dokumenteras.
  • Välj förlossningsställning beroende på om förloppet behöver skyndas på eller saktas ner.