• Vid spontan förlossning bör klipp endast användas på barnindikation.
  • Klippet ska läggas 45 - 60 grader från medellinjen.
  • Klipp vid sugklockeförlossning minskar, men eliminerar inte risken för analsfinkterskada.
  • Klipp är en iatrogen skada som kan ge konsekvenser om den inte sys med rätt kompetens och assistans.
  • Bedövning ska ges före klipp.