• Vid spontan förlossning bör klipp endast användas på barnindikation.
  • Bedövning ska ges före klipp.
  • Klippet ska läggas 60 grader från medellinjen.
  • Klipp vid sugklockeförlossning minskar, men eliminerar inte risken för bristning grad 3-4, eftersök sfinkterskada,
  • Klipp ska sys med rätt kompetens och assistans.