Sårläkning delas in i tre faser:

  1. Inflammationsfasen pågår ca 3-5 dagar då den biologiska rengöringen av såret sker med värmeökning, rodnad, svullnad, smärta och ofta med inskränkt funktion.
  2. Nybildningsfasen pågår i ungefär fjorton dagar med nedsatt hållfasthet i vävnaden och kännetecknas av att granulationsvävnad, bindvävsceller och kollagen bildas.
  3. Mognadsfasen pågår upp till ett år. Den inleds av tillbakabildning av blodkärl och kollagen mognad, vävnaden normaliseras och hudens hållfasthet återställs.

Primär och sekundärläkning

Primärläkning innebär att sårkanterna har adapterats väl, genom företrädesvis suturering, och läkningen sker utan komplikation. Sekundärläkning innebär att såret läker från botten beroende på att det ej har blivit sytt eller att en sårruptur har skett. Detta är oftast en längre process och problem med felläkning är vanligare.

Faktorer som påverkar läkningsprocessen

Sårläkningen kan påverkas både positivt och negativt av flera faktorer. Normalt sett läker en bristning efter en förlossning snabbt. Orsaken är delvis beroende på en ökad genomblödning av vävnaderna efter graviditet och förlossning men det finns även andra tänkbara förklaringar. Däremot kan infektion, anemi, hematom och reaktion på främmande material/suturen med en förlängd inflammatorisk process kan försvåra läkningen. Betydelse för läkning har även typ av bristning, klipp och sutureringsteknik samt olika sjukdomstillstånd och genetiska faktorer. Huden läker ofta snabbt och kan täcka en eventuellt kvarvarande defekt av t.ex. muskulatur eller fascia.

Sårruptur

Ett klipp eller bristning som går upp kan om det inte är en uppenbar infektion kan ofta resutureras inom den första veckan. Fördelen är mindre smärta och sannolikt bättre slutresultat. Dessvärre är orsaken till sårruptur ofta en infektion som då behöver behandlas först.