• Gör alltid en TIMEOUT inför sugklocka.
  • Överväg klipp vid sugklocka på förstföderska.
  • Använd PDB som bedövning inför sugklocka.
  • Traktion (ej extraktion) rekommenderas om möjligt.
  • Tång ska undvikas.