Vad behövs

 • Kanyl lång 21 G 0.8x80 mm
 • Två 10 ml eller en 20 ml spruta
 • Uppdragningskanyl
 • Lokalbedövningsmedel
 • Desinfektionsmedel för hud
 • Undersökningshandskar

Hur man gör

Patienten i gynläge eller på kanten av sängen. Man behöver kunna sänka sprutan nedanför britsen för att komma åt.

 1. Informera patienten om att det blir två stick på skinkorna och att man känner med ett finger i vagina.
 2. Dra upp 2 st. 10 ml sprutor med lokalbedövningsmedel.
 3. Mät upp en punkt 3 cm lateralt och 3 cm sakralt om anus på båda sidor. Här finns bara fett och man riskerar inte att sticka i rektum eller stora kärl.  Desinficera huden.
 4. Känn med ett finger i vagina. För in fingret så långt du når. Börja känna rakt bakåt och identifiera sakrum. Följ vaginas bakvägg ca 5 cm ut åt sidan. På kanten av bäckenbenet sitter spina ischiadica anterior inferior ”spinataggen”. Den känns som en liten upphöjning på bäckenbenskammen riktad medialt. Den är olika utvecklad hos olika individer och är ibland inte identifierbar. Området är smärtkänsligt så var lätt på handen.
 5. Håll fingret kvar mot platsen för taggen.
 6. Säg till patienten och stick från den punkt du valt och sikta med nålspetsen i riktning mot men inte in i ditt finger. Gå inte igenom vaginalväggen. Oftast behövs hela nålens längd. Aspirera och spruta några ml bedövningsvätska. Flytta nålen någon cm, aspirera i varje nytt läge och spruta igen så att bedövningsmedlet fördelas i vävnaden runt spinataggen. Om man får utbyte av arteriellt blod vid aspiration, backa nålen ½ cm och prova igen. Det är ofarligt och tyder på att injektionen kommer att hamna rätt. Låt bli att injicera om det kommer blod vid aspiration, flytta nålspetsen.

Upprepa proceduren på andra sidan. Effekten sätter in inom några minuter.

Injektionen kan upprepas var åttonde timme.

Figur Teknik för transkutan, yttre pudendusblockad

Vad kan hända

Vid vasovagal reaktion, behandla symtomatiskt.
Det förekommer (ca 1/100) att bedövningen sprids till benets nerver och orsakar domning i ben och gångsvårigheter. Patienten ska informeras om detta och att det är övergående.
Avföring och miktion påverkas sällan.

Figur Pudendusnervens anatomi

Injektionsområde höger sida

 1. Lig. sacrospinosus
 2. Lig. sacrotuberosus
 3. Alcock's kanal med pudendusnerven
 4. N. clitoris (inte i Alcock's canal)
 5. Perineala grenen av n. pudendus
 6. N. rectalis inf.
 7. M. obturatorius
 8. M. piriformis

S2, S3 och S4: sakrala nervrötter som ger upphov till n. pudendus. 

 


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: