Flera koder kan vara aktuella hos samma patient. Vid operation ska även anges diagnoskoden Z42.8 "Operation av ärrvävnad, rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada". 

Tidigare har man använt koden för bakre plastik (LEF 03) och perineorafi  (LFE 20) utan strikta kriterier för vilka moment som utförts. Det gör uppföljningen svår. Vi vill skilja på ren kosmetisk ytlig kirurgi som sällan har något syfte och kan ge svåra samlagssmärtor, och rekonstruktiv kirurgi där man strävar efter att återskapa de komplexa anatomiska förhållandena i bäckenbottens muskler och stödjevävnader. Därför kommer här några principer för hur man kan operationskoda:

  • Rekonstruktiva operationer ska registreras i Gynopregistret så att man kan följa nyttan för kvinnorna. Använd diagnoskoderna. Arbete pågår med automatgenerering av koder.
  • Om man endast syr ihop huden i vulva och inte underliggande muskelfästen, ska det kodas som vulvaplastik, LFE 10. Det är sällan till nytta för funktionen.
  • Uttrycket perineorafi, med koden LFE 20, ska reserveras för när man adapterar perinealkroppens muskelfästen (och kan namnge dessa!).   
  • Bakre plastik kodas med LEF 03 oavsett var bakväggen befinner sig på vägen mellan förlossningsskada och manifest prolaps. En rekonstruktiv plastik där man plikerar vaginas bakvägg och fascia ska kallas midline plication. Om man dessutom fäster samman nedre delen av pubococcygeusmuskeln, dvs puboanalis och perinealkroppen mot perinealkroppen, ska det kallas det för midline plication med levatorsutur. 
  • Kryssar man i enbart levatorsutur ska det tolkas som att man gjort klassisk  hög levatorsutur utan rekonstruktion av perineums funktionella muskler och fascior. Det är sällan till nytta för funktionen i vaginas mynning eftersom man inte återskapar mellangården och det distala stödet för vaginalväggarna.