• Den som syr bristningen ska kunna anatomin och ha god utbildning. Resultaten efter suturering är bättre om man har genomgått strukturerad utbildning.
  • Sträva efter att vara två som syr så går det fortare för patienten och man lär sig av varandra. En håller fingret i tarmen och suturerar och den andra kan knyta, klippa, torka och hjälpa till med suturer och ljus.
  • Suturering av grad 3-4 bristningar ska alltid ske på operationssal med adekvat anestesi, belysning och assistans. Samma sak gäller för komplexa vaginalbristningar. Bristningens omfattning är sällan mindre än man tror från början.
  • Om patienten inte blöder kan man vänta med suturering upp till ett dygn för att optimera kompetensen och låta vävnaden svälla av.
  • Antibiotikaprofylax motsvarande som vid akut sectio med tillägg av metronidazol som singeldos bör användas vid bristning grad 3-4.