• Deltagande i Bristningsregistret rekommenderas.
  • En rutin för hur man hanterar resultat och patienters svar bör upprättas på kliniken.
  • Bedömning av komplikationer bör göras enligt förslagen i Gynopregistret.