PDB används inför ingrepp eller åtgärder som medför smärta i nervens utbredningsområde. Pudendusblockad kan användas för smärtlindring under förlossningens utdrivningsskede, postoperativt vid smärta efter vaginala eller anala ingrepp, t.ex. operativa ingrepp i vaginas bakvägg, instrumentell förlossning eller vid diagnostik och suturering av förlossningsbristning. Man behöver vänta minst 5 minuter på att bedövningen ska verka efter att den lagts. Det tar uppemot en kvart innan bedövningen verkar helt eftersom det är en nervblockad. Komplikation: Komplikationer till PDB är sällsynta. Vid injektion intravasalt kan toxisk reaktion uppträda, likaså om för mycket bedövningsmängd har givits. Ha god kontroll på mängden. Större mängd ger bättre spridning i vävnaden.

Det finns ingen vetenskaplig grund för att använda annat än inre PDB innan barnet är förlöst. Om yttre PDB används innan barnet är fött ska man samtidigt palpera vaginalt för att försäkra sig om att man inte injicerar i barnet eller i uterusväggen. 

En bra översiktsartikel om Smärtlindring vid förlossning finns i Läkartidningen [Lengquist et al. Läkartidningen 2016; 113:DXUU].

Inre PDB

Inre PDB läggs via vagina med Kobaknål som har begränsad räckvidd för att inte riskera injektion i uterus eller foster. 

Yttre PDB

Hos icke gravid, även nyförlöst patient kan pudendusblockad läggas via huden antingen invid introitus eller nedanför lateralt om anus. Vilken teknik man vill använda är en smaksak, båda fungerar bra. Den nedre kan vara mer effektiv för att försörja de delar som området kring anus

 

Yttre PDB i höjd med introitus

Enkel att lägga och kräver inget finger i vagina. Kort i.m. nål.

 

Yttre PDB nedom anus 

3 cm utanför och nedanför anus.

Ett finger behövs i vagina för att känna spinatagggen.  Lång i.m nål. Kan vara mer effektiv för att bedöva rektala pudendusgrenar.

Bedöva antingen ovanför eller nedanför anus. Klocka 3 och 9 vid anus går stora kärl, undvik dessa.