Nuvarande operationsmall i Obstetrix är inte avpassad för de nya diagnoskoderna. Det kommer däremot att ändras när nya MFR kommer i bruk.

I väntan på det har vi i Bristningsregistret skapat en lathund för hur det man kryssat i Obstetrix ska översättas till diagnoskoder.

Lathund Obstetrix