Det är oacceptabelt att undersöka eller suturera förlossningsbristningar utan tillräcklig bedövning.

God bedövning minskar risken för miktionsstörningar, förbättrar förlossningsupplevelsen och krävs för att man ska kunna utföra en noggrann diagnostik av omfattningen av bristningar. Infiltrationsanestesi bedövar för stick men sämre för beröring som är viktig för att avgöra hur vävnaden håller ihop. Vi rekommenderar att man lägger en pudendusblockad antingen transvaginalt eller transkutant hos alla förstföderskor och hos omföderskor där bristning ses. Det transkutana vägen är tekniskt något enklare och möjligen mindre smärtsam än den transvaginala vägen.

Ytliga bristningar kan även bedövas med gel eller spray innehållande Xylocain men effekten är sällan tillräcklig för suturering.