Viktiga variabler om suturering av förlossningsbristningar som har stor betydelse för resultat och uppföljning saknas idag i obstetriska journalsystem. Det är olyckligt att uppgifter som har stor betydelse för resultatet inte är med. Tyvärr har det inte gått att åtgärda.

Variablerna som saknas behöver därför tills vidare dokumenteras i fritext och föras in i registret av sekreterare. De variabler som saknas är:

  • P - Perinealkroppen (Anovaginala avståndet) före suturering
  • I - Interna sfinktern, undersökt eller ej, hel eller skadad
  • S - Suturmaterial vid sfinktersutur
  • A - Antibiotika på grund av bristningen

En lathund för PISA i utskriftsformat finns på Gynopregistrets hemsida (https://www.gynop.org/). Klicka dig vidare till webhjälpen, Bristningregistret, PISA-lathund.


PISAPerinealkroppen, Interna sfinktern, Suturmaterial och Antibiotika