• Den som syr bristningen ska ha god kunskap om bäckenbottenanatomi och sutureringsteknik.
  • Sträva efter att vara två vid suturering. 
  • Suturering av grad 3-4 bristningar ska i regel ske på operationssal med adekvat anestesi, belysning och assistans. Samma sak gäller för komplexa vaginalbristningar. 
  • Om patienten inte blöder kan man vänta med suturering upp till ett dygn för att optimera kompetensen och låta vävnaden svälla av.
  • Antibiotikaprofylax bör användas peroperativt vid suturering bristning grad 3-4 samt vid andra omfattande bristningar