Patientinformationen är riktad till alla som fött vaginalt. I den informeras kvinnor och anhöriga om besvär efter förlossning, och även om vad som ska betraktas som normalt eller inte. Tanken är att alla Sveriges kliniker kan lämna ut samma information kompletterad med klinikens kontaktuppgifter.

Patientinformationen kan också användas på förlossning, BB och mödravård. Den följer med i Bristningsregisterenkäten.

Dokumentet finns även översatt till engelska, spanska, polska, arabiska, sorani, tigrinja, ungerska, thailändska, kinesiska och somaliska.

 

Patientinformation - svenska

 

Patient information - engelska

 

Información del paciente - spanska

 

Informacje dla pacjentów - polska

 

معلومات المريض العربية - arabiska

 

Patientinformation - sorani

 

ሓበሬታ ንተሓከምቲ - tigrinja

 

Betegtájékoztató - ungerska

 

ข้อมูลผู้ป่วยไทย - thailändska

 

为产妇提供的资讯 - kinesiska

 

Warbixin quseyso buukaan jiifka - somaliska