Även vid klipp finns en risk för skada på sfinktermuskulaturen trots att klippet utförts för att skydda denna. Klipp kan vara associerat med ökad användning av analgetika och blödning postpartum, men det vetenskapliga underlaget för det är svagt [Sagi-Dain et al 2015]. Det är framför allt vävnadsskadans storlek som avgör besvären i efterförloppet [Fostad et al 2016b]. Som vid alla incisioner behöver man känna till och kunna återställa strukturerna i lager för lager. Se sutureringsavsnittet. Det finns inga belägg för att snedklipp skadar den låga levatormuskulaturen närmast perinealkroppen, eller skyddar mot levatorskada [Ancarcrona et al 2022].

 

Referenser

Ankarcrona V, Karlstrom S, Sylvan S, et al. Episiotomy in vacuum extraction, do we cut the levator ani muscle? A prospective cohort study. Int Urogynecol J, Apr 25 2022.

Coats PM, Chan KK, Wilkins M, et al. A comparison between midline and mediolateral episiotomies. Br J Obstet Gynaecol, 87, n. 5, p. 408-412, May 1980.

Fodstad K, Staff AC, Laine K. Effect of different episiotomy techniques on perineal pain and sexual activity 3 months after delivery. Int Urogynecol J, 25, n. 12, p. 1629-1637, Dec 2014.

Fodstad K, Staff AC, Laine K. Episiotomy preferences, indication, and classification--a survey among Nordic doctors. Acta Obstet Gynecol Scand, 95, n. 5, p. 587-595, May 2016a.

Fodstad K, Staff AC, Laine K. Sexual activity and dyspareunia the first year postpartum in relation to degree of perineal trauma. Int Urogynecol J, 27, n. 10, p. 1513-1523, Oct 2016b.

Ginath S, Elyashiv O, Weiner E, et al. The optimal angle of the mediolateral episiotomy at crowning of the head during labor. Int Urogynecol J, 28, n. 12, p. 1795-1799, Dec 2017.

Gonzales-Dias E, Fernandez Fernandes C, Gonzalo Orden JM, et al. Which characteristics of the episiotomy and perineum are associated with a lower risk of obstetric anal sphincter injury in instrumental deliveries. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 233, p. 127-133, Feb 2019.

GRAVIDITETSREGISTRET. Annual report 2021 of the Swedish Pregnancy Register. Stockholm, Sweden 2022. Disponível em: https://www.medscinet.com/GR/uploads/hemsida/dokumentarkiv/Graviditetsregistrets%20Årsrapport%202021_1.0.pdf.

Jiang H, Qian X, Carroli G, et al. Selective versus routine use of episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev, 2, p. CD000081, Feb 8 2017.

Kalis V, Laine K, de Leeuw JW, et al. Classification of episiotomy: towards a standardisation of terminology. BJOG, 119, n. 5, p. 522-526, Apr 2012.

Karbanova J, Rusavy Z, Betincova L, et al. Clinical evaluation of peripartum outcomes of mediolateral versus lateral episiotomy. Int J Gynaecol Obstet, 124, n. 1, p. 72-76, Jan 2014.

Lund NS, Persson LK, Jango H, et al. Episiotomy in vacuum-assisted delivery affects the risk of obstetric anal sphincter injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 207, p. 193-199, Dec 2016.

Martin DL. The Protection of the Perineum by Episiotomy in Delivery at Term. Cal State J Med, 19, n. 6, p. 229-231, Jun 1921.

Necesalova P, Karbanova J, Rusavy Z, et al. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Healthc, 8, p. 25-30, Jun 2016.

Ould F. A Treatise on Midwifry: In Three Parts.  J. Buckland, 1748.

Pergialiotis V, Bellos I, Fanaki M, et al. Risk factors for severe perineal trauma during childbirth: An updated meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 247, p. 94-100, Apr 2020.

Rockner G, Fianu-Jonasson A. Changed pattern in the use of episiotomy in Sweden. Br J Obstet Gynaecol, 106, n. 2, p. 95-101, Feb 1999.

Sagi-Dian L, Sagi S. Morbidity associated with episiotomy in vacuum delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG, 122, n. 8, p. 1073-1081, Jul 2015.

SBU. Analsfinkterskador vid förlossning. Mölnlycke, Sweden: Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, 2016. Disponível em: http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/analsfinkterskador-vid-forlossning/. Acesso em: 27 sept 2017.

Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, et al. Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. BJOG, 119, n. 6, p. 724-730, May 2012.

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: