Klipp kan vara associerat med ökad användning av analgetika och blödning postpartum men det vetenskapliga underlaget för det är svagt (19). Vi vill framhålla att ett klipp innebär ett kirurgiskt ingrepp. Som vid alla incisioner behöver man känna till och kunna återställa strukturerna i lager för lager. Mm transversi perineis fästen mot perinealkroppen delas vid ett mediolateralt klipp och behöver lagas på rätt sätt. Mm transversi perinei är viktiga för den externa sfinktermuskulaturens laterala stöd mot bäckenet. Det finns inga belägg för att klipp i allmänhet skadar den inre levatormuskulaturen närmast perinealkroppen (20). Det finns inga belägg för om klipp skyddar mot levatorskada.

Även vid klipp finns en risk för skada på den externa sfinktern även om klippets utförts för att skydda denna.  Sfinkterskadan kan vara svårare att identifiera vid klipp än vid spontan bristning.  

Referenser

 1. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. The Cochrane database of systematic reviews. 2009(1):Cd000081.
 2. Cleary-Goldman J, Robinson JN. The role of episiotomy in current obstetric practice. Seminars in perinatology. 2003;27(1):3-12.
 3. Martin DL. THE PROTECTION OF THE PERINEUM BY EPISIOTOMY IN DELIVERY AT TERM. California state journal of medicine. 1921;19(6):229-31.
 4. Rockner G, Fianu-Jonasson A. Changed pattern in the use of episiotomy in Sweden. British journal of obstetrics and gynaecology. 1999;106(2):95-101.
 5. Dannecker C, Hillemanns P, Strauss A, et al. Episiotomy and perineal tears presumed to be imminent: randomized controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2004;83(4):364-8.
 6. Fodstad K, Staff AC, Laine K. Episiotomy preferences, indication, and classification--a survey among Nordic doctors. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2016;95(5):587-95.
 7. National data from the Swedish Birthregister - annual report 1973-2014
   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-192015 [
 8. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning - En kartläggning av systematiska översikter. 2016. Report No.: SBU 250/2016.
 9. de Leeuw JW, de Wit C, Kuijken JP, et al. Mediolateral episiotomy reduces the risk for anal sphincter injury during operative vaginal delivery. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2008;115(1):104-8.
 10. Raisanen SH, Vehvilainen-Julkunen K, Gissler M, et al. Lateral episiotomy protects primiparous but not multiparous women from obstetric anal sphincter rupture. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2009;88(12):1365-72.
 11. Kalis V, Laine K, de Leeuw JW, et al. Classification of episiotomy: towards a standardisation of terminology. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2012;119(5):522-6.
 12. Tincello DG, Williams A, Fowler GE, et al. Differences in episiotomy technique between midwives and doctors. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2003;110(12):1041-4.
 13. Gibbon K. How to perform an episiotomy: RCOG (The Royal College of Midwives); 2012 [Available from: https://www.rcm.org.uk/news-views-and-analysis/analysis/how-to-perform-an-episiotomy.
 14. Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, et al. Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2012;119(6):724-30.
 15. Necesalova P, Karbanova J, Rusavy Z, et al. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives. 2016;8:25-30.
 16. Karbanova J, Rusavy Z, Betincova L, et al. Clinical evaluation of peripartum outcomes of mediolateral versus lateral episiotomy. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics. 2014;124(1):72-6.
 17. de Leeuw JW, Struijk PC, Vierhout ME, et al. Risk factors for third degree perineal ruptures during delivery. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2001;108(4):383-7.
 18. Fenner DE, Genberg B, Brahma P, et al. Fecal and urinary incontinence after vaginal delivery with anal sphincter disruption in an obstetrics unit in the United States. American journal of obstetrics and gynecology. 2003;189(6):1543-9; discussion 9-50.
 19. Sagi-Dain L, Sagi S. Morbidity associated with episiotomy in vacuum delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2015 Jul;122(8):1073-81. doi: 10.1111/1471-0528.13439. Epub 2015 May 7. PMID: 25950083.
 20. Ankarcrona V, Karlström S, Sylvan S, Starck M, Jonsson M, Brismar Wendel S  Episiotomy in vacuum extraction, do we cut the levator ani muscle? A prospective cohort study.IUJO in press 2022

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: