Förklaringstexter till koderna är skrivna tabellerna i kursiv text.

Svenskt namn

Kod

Beskrivning

Första gradens bristning

O70.0

O70.0

   Skada på huden i vulva, labiae eller vagina.

Behöver sutureras endast med ytliga suturer. Slidmynningens form motsvarar den före förlossningen.

Andra gradens bristning

O70.1

 

   Skada på perineala muskler/fästen men inte ändtarmsmuskeln.

Slidmynningens form är påverkad och bör återställas vid suturering. Vid isolerad vaginalbristning utan påverkan på perineum ska den beskrivas separat. Djup räknas vinkelrätt från slidväggens yta och till bristningens djupaste del. Längd räknas i hud/ slemhinneplanet.

 

O70.1a

   Perinealbristning grad 2 som omfattar mindre än halva perinealkroppen .

Bristningen omfattar upp till halva perinealkroppen:  m. bulbokavernosus, ytliga m. transversus perinei superficialis eller fästena för dessa muskler. Kan innefatta mindre än 2 cm djup vaginalbristning.

"Liten grad 2"

 

O70.1b

   Perinealbristning grad 2 som omfattar mer än halva perinealkroppen .

Bristningen omfattar mer än halva perinealkroppen: m. bulbokavernosus, ytliga och djupa m. transversus perineisuperficialis och/eller profundus eller fästena för dessa muskler. Kan innefatta mindre än 2 cm djup vaginalbristning.

"Medelstor grad 2"

  O70.1c

   Perinealbristning grad 2 som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina.

Bristningen i vagina är upp till 4 cm lång. Bristningen omfattar perinealkroppen, är upp till 4 cm lång samt är mer än 2 cm djup:  m. bulbokavernosus, ytliga och djupa m. transversus perinei, levatormuskulaturen eller fästena för dessa muskler samt den rektovaginala fascian

"Stor grad 2 med nedre vaginalbristning"

  O70.1d

   Perinealbristning grad 2 som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm som når till övre delen av vagina.

Bristningen omfattar perinealkroppen, är mer än 4 cm lång samt är mer än 2 cm djup:  m. bulbokavernosus, m. transversus perinei, och levatormuskulaturen eller deras infästning i perinealkroppen, samt rektovaginala fascian.

 

"Stor grad 2 med hög vaginalbristning"

  O70.1e

   Unilateral skada på m. levator ani

Skada på ena sidans m levator ani kranialt om perinealplanet.  M levator ani är fragmenterad eller avlöst från symfysen. Diagnosen kan användas ensam eller i kombination med annan bristningsdiagnos.

  O70.1f

   Bilateral skada på m. levator ani

Skada på båda sidors m levator ani kranialt om perinealplanet.  M levator ani är fragmenterad eller avlöst från symfysen. Diagnosen kan användas ensam eller i kombination med annan bristningsdiagnos.

  O70.1W

   Perinealbristning grad 2, annan specificerad. Använd helst inte denna kod.

  O70.1X    Perinealbristning grad 2, ospecificerad. Använd helst inte denna kod.
Isolerad vaginalruptur   O71.4    Perineum, perinealkropp och sfinktrar hela, ej penetrerande ruptur av vaginalvägg högre upp
Isolerad fullväggsskada O71.8

   Penetrerande fullväggskada mellan tarm och vagina ovanför sfinkterkomplexet.

Sfinkterkomplexet är inte påverkat.

Tredje gradens bristning

O70.2

     Skada på perineum och analsfinkter
  O70.2C

   Sfinkterruptur, mindre än halva externa sfinktern 

Analkanalen har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av vävnad där en del utgörs av extern sfinkter.

  O70.2D

   Sfinkterruptur, mer än halva av den externa sfinktern (inkl total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern) 

Analkanalens runda form är påverkad men den interna sfinktern syns hel

  O70.2E    Sfinkterruptur, ruptur av både externa och interna sfinktern. Analkanalens runda form är påverkad och endast rektalslemhinnan är hel
  O70.2F

   Isolerad skada på den interna sfinktern

Den externa sfinktern är hel men det finns en ursparning i bakre slidväggen oralt om den där bara tarmvägg känns. Den interna sfinktern syns i kanterna och/eller med ultraljud. Klassas som sfinkterskada grad 3 i Bristningsregistret.

  O70.2X    Sfinkterruptur, ospecificerad- utan närmare diagnostik
Fjärde gradens bristning O70.3

   Fullväggsskada genom perineum, analsfinktrar och tarmvägg i analkanalen som kan sträcka sig upp i rektum.

Skadan fortsätter från huden i anus öppning genom tarmslemhinnan i analkanalen ovanför linea dentata  Den interna sfinktern som börjar vid linea dentata är då delad.

Utesluter fullväggskada mellan tarm och vagina ovanför sfinkterkomplexet utan sfinkterruptur, O71.8,  och skada på huden i perineum fram till linea dentata, grad 3. 

 

Koder för förlossningsskador, perinealkropp, vagina, analsfinktrar och bäckenbottenmuskler 

SFOGs Diagnoshandbok 2020 sidan 37 

 

Flera koder kan vara aktuella hos samma patient. Vid operation ska även anges Z42.8 "Operation av ärrvävnad, rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada".

 

Perinealkroppen

N81.8A            Defektläkt skada av upp till halva perinealkroppen
                        Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen omfattande m bulbokavernosus, m transversus perinei eller muskelfästen för dessa.

                        Det anovaginala avståndet är mer än 1 cm.

N81.8B            Defektläkt skada av mer än halva (inkl. hela) perinealkroppen
                        Skada omfattande m bulbokavernosus, m transversus perinei eller muskelfästen för dessa.

                        Det anovaginala avståndet är mindre än eller 1 cm.

N81.8C            Defektläkt perineotomi 

 

Vagina

N81.8D            Defektläkt skada efter hög vaginalruptur omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian

N81.8E            Defektläkt skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian

N89.8              Gammal skada i vagina 
                        Innefattar: Ärrbildning och strikturer
                        Utesluter: Gammal skada som omfattar musklerna i bäckenbotten och rektovaginala fascian(N81.8C-D), rektovaginal fistel (N82.3) 

 

Gammal skada på analsfinktrar

N81.8F           Defektläkt analsfinkterskada, upp till halva externa sfinktern

N81.8G           Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva externa sfinktern

N81.8H           Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern

N81.8J            Defektläkt analsfinkterskada, isolerad internsfinkterskada

N81.8K           Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern samt rektalslemhinna

 

Bäckenbottenmuskler

N81.8L             Unilateral avulsion eller bristning av m levator ani 

N81.8M            Bilateral avulsion eller bristning av m levator ani 

N81.8N            Annan specificerad gammal skada på bäckenbotten

N81.8P            Skada på bäckenbottens muskler och muskelfästen, ospecificerad

 

Vulva

N90.8               Gammal skada ytligt i vulva och perineum
                         Utesluter: Skada på muskler och muskelfästen i perineum (N81.8A, B, E)