I väntan på vetenskapligt underlag för vilken roll ultraljud har i rutindiagnostik förordar gruppen att man använder den noggranna strukturerade metod vi beskrivit för klinisk undersökning.

Svenska studier pågår både om endoanalt och perinealt ultraljud skulle kunna förbättra diagnostiken av perinealbristningars omfattning. Dock är tolkningen av bilderna omedelbart efter förlossning osäker på grund av ödem eller blödningar i vävnaden och andra bildstörningar. 

Där man har anledning att misstänka kvarstående skador efter förlossning har ultraljud en plats i utredningen. 

I avsnittet "kartläggning av bäckenbottens anatomi" finns exempel på olika ultraljudsbilder.