Svenska studier pågår både om endoanalt och perinealt ultraljud kunna förbättra diagnostiken av perinealbristningars omfattning. Dock är tolkningen av bilderna omedelbart efter förlossning osäker på grund av ödem eller blödningar i vävnaden och andra bildstörningar. Det gör att förutsättningarna för att kunna förbättra  den akuta diagnostiken med ultraljud är tveksamma, vilket kan bekräftas av att det inte används internationellt.

I väntan på vetenskapligt underlag för hur vilken roll ultraljud har i rutindiagnostik förordar gruppen att man använder den noggranna strukturerade metod vi beskrivit för klinisk undersökning.

Där man har anledning att misstänka kvarstående skador efter förlossning har vaginalt och endoanalt ultraljud en plats i utredningen. 

I avsnittet om anatomi och fysiologi vid bristning, kartläggning av bäckenbottens anatomi, finns exempel på olika ultraljudsbilder.