Vad behövs

Grön intramuskulär nål.

Hur man gör

  1. Dra upp 5-10 ml i en spruta per sida, carbocain eller långverkande medel.
  2. Sprita insticksstället.
  3. Sätt spetsen 2 cm lateralt från introitus, på utsidan av kanten till yttre labia major.
  4. Stick in rakt i riktning mot spinataggen och stanna upp om patienten upplever smärta, aspirera och injicera en liten mängd carbocain.
  5. Fortsätt för in nålen helt.
  6. Aspirera.
  7. Byt läge om du får blod i sprutan.
  8. Injicera resten av bedövningsmedlet.

Upprepa proceduren på andra sidan.

Figur Transkutan yttre PDB