Välkommen till kunskapsprovet för Bäckenbottenutbildningen!

Kunskapskontrollen är baserat på 3D-modellen med tillhörande frågor. Studera först den interaktiva 3D-modellen så att du vet hur du använder mus/musplatta för att vrida runt modellen och zooma in eller ut. Det andra delmomentet innehåller övningsfrågor och kan användas som förberedelse till provet.

Provet beräknas ta cirka 15 - 30 minuter att genomföra och du måste genomföra hela provet vid ett och samma tillfälle. Välj det prov som stämmer överens med din yrkesroll.

  • Det första provet riktar sig till Barnmorskor. För att bli godkänd på det behöver du ha 12 rätt av totalt 15 frågor.
  • Det andra provet riktar sig till Läkare. För att bli godkänd på det behöver du ha 28 rätt av totalt 35 frågor.

Starta genom att klicka på ett av delmomenten nedan. Lycka till!


utbildning delmomentbildAnatomi; Interaktiv 3-D med olika bristningar


utbildning delmomentbildAnatomiutbildning med övningsfrågor


prov delmomentbildProv för barnmorskor


prov delmomentbildProv för läkare

 BB