Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer

startimg2

Bäckenbottenutbildning.se handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Vårt mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar inom svensk förlossningsvård och eftervård ska ta del av utbildningen och arbeta enligt den kunskap och de rekommendationer som presenteras. Det syftar till ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbotten. Kvinnor som föder barn kan då känna sig trygga med att man får samma goda vård i hela landet.

Utbildningen skapades 2017 och uppdateras regelbundet, senast i oktober 2022.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!