Arbetet har också innefattat att ta fram ett dokument som kan användas för att informera patienter om besvär efter förlossning, och även om vad som ska betraktas som normalt eller inte. Från och med juli 2017 följer denna patientinformation med i Bristningsregisterenkäten. Tanken är att alla Sveriges kliniker lämnar ut samma information kompletterat med klinikens kontaktuppgifter.

Patientinformationen kan också användas på förlossning, BB och mödravård.

Dokumentet finns även översatt till engelska.

 

PDF på svenska

 

PDF på engelska