Arbetet har också innefattat att ta fram ett dokument som kan användas för att informera patienter om besvär efter förlossning, och även om vad som ska betraktas som normalt eller inte. Från och med juli 2017 följer denna patientinformation med i Bristningsregisterenkäten. Tanken är att alla Sveriges kliniker lämnar ut samma information kompletterat med klinikens kontaktuppgifter.

Patientinformationen kan också användas på förlossning, BB och mödravård.

Dokumentet finns även översatt till engelska, spanska, polska, arabiska, sorani, tigrinja, thailändska och kinesiska.

 

Patientinformation - svenska

 

Patient information - engelska

 

Información del paciente - spanska

 

Informacje dla pacjentów - polska

 

معلومات المريض العربية - arabiska

 

Patientinformation - sorani

 

ሓበሬታ ንተሓከምቲ - tigrinja

 

ข้อมูลผู้ป่วยไทย - thailändska

 

为产妇提供的资讯 - kinesiska