Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer

startimg2

Bäckenbottenutbildning.se 2017 och uppdateras årligen.   Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Vårt gemensamma mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom svensk förlossningsvård och eftervård ska ta del av programmet och arbeta enligt den kunskap och rekommendationer som presenteras. Det syftar till ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Kvinnor som föder barn kan då känna sig trygga med att man får samma goda vård i hela landet.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!