• Öppenhet kring förebyggande, diagnostik och uppföljning kring förlossningsbristningar främjar förtroende och ger bra förutsättningar för att skador inte missas.
  • Vården bör organiseras så att det finns möjlighet att vara två barnmorskor vid framfödande samt vid diagnostik och eventuell suturering av bäckenbottenskador efter förlossning.
  • Lokala rutiner ska finnas för vart kvinnan kan vända sig vid problem under tiden mellan BB-vård och efterkontroll och efter efterkontrollen.
  • Varje region ska ha tydliga remissvägar för kvinnor med besvär efter förlossning.
  • Bäckenbottencenter med fysioterapeuter, läkare, barnmorskor och/ eller andra relevanta yrkesgrupper bör etableras i varje region för att ge kvinnor med förlossningsskador optimal bedömning och utredning.