Vi rekommenderar att man alltid använder sig av “Time-Out” inför sugklockeförlossning då det lugnar ner stämningen i förlossningsrummet och gör att barnmorska och läkare har en plan för vem som håller perinealskydd och vem som förlöser.

Om det är möjligt att göra en traktion så rekommenderar vi starkt att man gör det. Läkaren kan då låta barnmorskan ta över och förlösa de sista värkarna med ett långsamt framfödande. Traktion är förenat med färre allvarliga bristningar än extraktion. Man kan låta sugklockan sitta kvar tills man ser att barnets huvud inte glider tillbaka.

Vid förlossning med sugklocka hos förstföderska ska man överväga att lägga ett klipp då det finns evidens för att det kan minska grad 3-4 bristningar. Det är viktigt att inte utföra klippet för tidigt utan när barnet är väl synligt i vulva eftersom vävnaderna är då uttänjda och mindre blodfyllda. Klippet läggs under värk. Om klippet görs för tidigt blir det mer blödning.

Viid suturering efter instrumentell förlossning bör man ge antibiotika för att minska risken för infektion och sårrupturer. (1) En enkleldos amoxicillin/clavulansyra har visat sig reducera risken för sårinfektion från 19% till 11%  utan skadliga biverkningar ( risk ratio 0·58, 95% CI 0·49-0·69; p<0·0001) i n engelsk multicenterstudie. (2) 

Checklistan för sugklocka hittar du under Rekommendationer och råd från Säker förlossningsvård (Löf).

Referenser:

1. Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam QM. Antibiotic prophylaxis for operative vaginal delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 26;3(3):CD004455. doi: 10.1002/14651858.CD004455.pub5. PMID: 32215906; PMCID: PMC7096725.
2. Knight M, Chiocchia V, Partlett C, Rivero-Arias O, Hua X, Hinshaw K, Tuffnell D, Linsell L, Juszczak E; ANODE collaborative group. Prophylactic antibiotics in the prevention of infection after operative vaginal delivery (ANODE): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2395-2403. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30773-1. Epub 2019 May 13. Erratum in: Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2394. PMID: 31097213; PMCID: PMC6584562.

 

 

 

 

Referenser

 1. NICE GUIDELINES CG 190 Intrapartum Care. Care of healty women and their babies during childbirth. https://www.nice.org.uk/guidance/cg190: NICE National Institute for Health and Care Excellence; 2014 [updated December 2014. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg55.
 2. Beckmann MM, Stock OM. Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. The Cochrane database of systematic reviews. 2013;4:Cd005123.
 3. Samuelsson E, Ladfors L, Lindblom BG, Hagberg H. A prospective observational study on tears during vaginal delivery: occurrences and risk factors. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2002;81(1):44-9.
 4. Ekeus C, E. U. SBU. Analsfinkterskador vid förlossning. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm, Sweden; 2016.
 5. Aasheim V, Nilsen AB, Lukasse M, Reinar LM. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. The Cochrane database of systematic reviews. 2011(12):Cd006672.
 6. Raisanen SH, Vehvilainen-Julkunen K, Gissler M, Heinonen S. Lateral episiotomy protects primiparous but not multiparous women from obstetric anal sphincter rupture. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2009;88(12):1365-72.
 7. Elvander C, Ahlberg M, Thies-Lagergren L, Cnattingius S, Stephansson O. Birth position and obstetric anal sphincter injury: a population-based study of 113 000 spontaneous births. BMC pregnancy and childbirth. 2015;15:252.
 8. Zetterstrom J, Lopez A, Anzen B, Norman M, Holmstrom B, Mellgren A. Anal sphincter tears at vaginal delivery: risk factors and clinical outcome of primary repair. Obstetrics and gynecology. 1999;94(1):21-8.
 9. Myrfield K, Brook C, Creedy D. Reducing perineal trauma: implications of flexion and extension of the fetal head during birth. Midwifery. 1997;13(4):197-201.
 10. Jonsson ER, Elfaghi I, Rydhstrom H, Herbst A. Modified Ritgen's maneuver for anal sphincter injury at delivery: a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology. 2008;112(2 Pt 1):212-7.
 11. McCandlish R, Bowler U, van Asten H, Berridge G, Winter C, Sames L, et al. A randomised controlled trial of care of the perineum during second stage of normal labour. British journal of obstetrics and gynaecology. 1998;105(12):1262-72.
 12. Mayerhofer K, Bodner-Adler B, Bodner K, Rabl M, Kaider A, Wagenbichler P, et al. Traditional care of the perineum during birth. A prospective, randomized, multicenter study of 1,076 women. The Journal of reproductive medicine. 2002;47(6):477-82.
 13. Albers LL, Sedler KD, Bedrick EJ, Teaf D, Peralta P. Midwifery care measures in the second stage of labor and reduction of genital tract trauma at birth: a randomized trial. Journal of midwifery & women's health. 2005;50(5):365-72.
 14. Kotaska A, Campbell K. Two-step delivery may avoid shoulder dystocia: head-to-body delivery interval is less important than we think. Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC = Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada : JOGC. 2014;36(8):716-20.
 15. Locatelli A, Incerti M, Ghidini A, Longoni A, Casarico G, Ferrini S, et al. Head-to-body delivery interval using 'two-step' approach in vaginal deliveries: effect on umbilical artery pH. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstet. 2011;24(6):799-803.
 16. Rygh AB, Skjeldestad FE, Korner H, Eggebo TM. Assessing the association of oxytocin augmentation with obstetric anal sphincter injury in nulliparous women: a population-based, case-control study. BMJ open. 2014;4(7):e004592.
 17. Gupta JK, Hofmeyr GJ, Shehmar M. Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. The Cochrane database of systematic reviews. 2012;5:Cd002006.
 18. Gottvall K, Allebeck P, Ekeus C. Risk factors for anal sphincter tears: the importance of maternal position at birth. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2007;114(10):1266-72.

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: