Den enda skyddande faktorn med högt evidensvärde:

  • Varma våta kompresser mot perineum (7)

Andra faktorer där det inte finns lika stark evidens är:

  • God kommunikation mellan barnmorskan och kvinnan (5)
  • Förlossningsställning där barnmorskan har god uppsikt över perineum (5)
  • Barnets huvud framföds i slutet av värk och kroppen på nästa värk (8)

 

Klinisk erfarenhet

Under utdrivningsskedet kan perineum avlastas genom att kvinnan ihåller ihop benen, i motsats till  klassiskt gynläge eller när benet läggs upp i benstöd vid sidoläge. Om avståndet mellan knäna minskas (adduktion), eventuellt samtidigt som benet eller benen förs upp mot buken (McRoberts), avlastas perineum ytterligare. Ett synligt resultat är då att barnets huvud kan glida tillbaka och vävnadernas genomblödning ökar. För ytterligare beskrivning se "Förlossningsställningar gynläge". 

 

Kommunikation

Det är viktigt att den födande kvinnan fått information om vikten av ett långsamt framfödande i förlossningens slutskede. Förberedelse innebär att kvinnan och paret är införstådda med varför detta är viktigt och får information om hur krystskedet vanligtvis går till och vad barnmorskan gör för att förebygga bristningar samt hur viktigt samarbetet mellan barnmorskan och kvinnan är. Detta behöver tas upp vid föräldrautbildning inom mödravården men även under förlossningen.

Med samarbete och kommunikation avses i den här texten alla de vårdhandlingar som personalen utför för att stödja och stärka kvinnan under krystskedet, för att skapa trygghet i situationen och för att förebygga bristningar. Bristande kommunikation på grund av att kvinnan inte talar svenska kan ses som en riskfaktor. Tolk eller telefontolk (det senare under ett lugnare skede av förlossningen) rekommenderas. På flera håll i Sverige finns möjlighet för kvinnan att få hjälp av en kulturdoula för stöd under förlossningen och för att underlätta kommunikation mellan kvinnan och personal.

Krystsamtal ska journalföras. 

Information som behöver ges:

  • Smärtans budskap: ta det försiktigt. Det kommer att skära och bränna men smärtan avtar i värkpaus.
  • Sidoläge eller fyrfota är förlossningsställningar som kan vara avlastande.
  • Det är viktigt att andas genom de sista värkarna när barnets huvud skär igenom.
  • Smärtlindring finns tillgänglig under utdrivningsskedet, såsom varma handdukar eller pudendusblockad.