På den här webbplatsen hittar du den öppna delen av utbildningen som innehåller text, bild och rekommendationer.

I augusti 2017 kommer vi att tillgängliggöra en lösenordsskyddad del av utbildningen för vården. Den kommer att innehålla fördjupande material i form av anatomibeskrivningar och bilder. Utbildningen kommer även att kompletteras med en interaktiv tredimensionell anatomimodell. Dessa delar kommer att kräva inloggningsuppgifter.