När kvinnans modermun är fullvidgad (retraherad) börjar utdrivningsskedet eller krystskedet. Detta delas i sin tur in i passivt nedträngande och aktivt krystskede. Det aktiva krystskedet börjar när kvinnan upplever stark krystkänsla, barnet står med bjudande del mot bäckenbotten och/eller kan ses i vulva (3).

Det är inte ovanligt att utdrivningsskedet och framförallt risken att brista är något som kvinnor oroar sig för. Hur utdrivningsskedet upplevs varierar och är individuellt för varje kvinna men kan också bero på yttre faktorer som exempelvis smärtlindring. Det är vanligt att kvinnan upplever en stark känsla av tryck mot ändtarmen. Trycket mot ändtarmen kommer att tillta allt eftersom barnet tränger längre ner i förlossningskanalen. När barnet börjar skymta i vulva övergår trycket mot ändtarmen till en brännande och skärande smärta. Den här brännande och skärande smärtan kan upplevas som mycket skrämmande och det är lätt att som kvinna tro att en bristning redan skett eller att det är omöjligt att föda fram barnet utan att en stor bristning ska uppstå. Smärtan kan istället ses som en signal att det finns risk för att skada kan uppstå om kvinnan inte tar det försiktigt. Att åstadkomma ett långsamt framfödande innebär för kvinnans del att hon avstår från aktiv krystning under den del då barnets huvud framföds alltmer och istället fokuserar på att andas genom värkarna.

Detta kan fortgå länge, även när barnet i princip står i genomskärning. Vid uttänjning av perineum blir trycket så stort att blodtillförseln minskar.  När värken är över glider barnet tillbaka och vävnaderna återhämtar sig. Den här principen med två steg framåt och ett tillbaka innebär att kvinnans vävnader tänjs successivt, vilket är fördelaktigt.

Även om flertalet kvinnor upplever en brännande och skärande smärta så uppstår även en viss naturlig bedövning då vävnaderna successivt utsätts för tryck. En del kvinnor upplever inte detta som någon smärtlindring, utan endast som en tillfällig lättnad då barnet glider tillbaka i vulva i värkpaus.

För kvinnan kan mental förberedelse och att ha kunskap om vad som händer fysiologiskt och hur det kommer att kännas vara en fördel. Att veta att vagina och perineum har en enorm elasticitet och möjlighet att töja sig kan minska rädslan för att brista. Kvinnor behöver också information om att det är vanligt att brista, speciellt vid första förlossningen.

Som kvinna kan man förbereda sig under graviditeten. Många kvinnor upplever att massage av perineum med oparfymerad olja hjälper dem att förbereda sig inför förlossningen och lära känna sin kropp. En metaanalys visar att massage av perineum med olja under den sista graviditetsmånaden minskar risken för klipp under framfödandet (4).  Huruvida resultaten från dessa studier är överförbara till svenska förhållanden är svårt att veta med tanke på att Sverige nationellt har en låg frekvens av klipp.