( ¤ isolerad intern sfinkterskada finns ännu inte i ICD 10. Klassificerad i samråd med (Karin Pihl, författare av SFOG:s diagnoshandbok).

Svenskt namn

Kod

Beskrivning

Första gradens bristning O70.0 Skada på huden i vulva, labiae eller vagina. Behöver sutureras endast med ytliga suturer. Slidmynningens form är den samma som före förlossningen.
Andra gradens bristning O70.1 Skada på perineala muskler men inte ändtarmsmuskeln. Slidmynningens form är påverkad och bör återställas vid suturering. Vid isolerad vaginalbristning utan påverkan på perineum ska den beskrivas separat. Djup räknas vinkelrätt från vaginalväggens yta och till bristningens djupaste del. Längd räknas i hud/ slemhinneplanet.
 

O70.1a

 Del av perinealkroppen (1/2 -2) cm och mindre än och 4 cm in i vagina
 

O70.1b

 Hela perinealkroppen utom sfinktrar eller mer än 4 cm lång vaginalbristning
  O70.1c  Hela perinealkroppen utom sfinktrar och mer än 4 cm lång vaginalbristning
Isolerad vaginalruptur O71.4  Perineum och sfinktrar hela, ruptur av vaginalvägg högre upp
Tredje gradens bristning O70.2  Skada på perineum och analsfinkter
  O70.2C  Mindre än 50 % av den externa sfinktern skadad. Analkanalen har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av vävnad där en del utgörs av extern sfinkter.
  O70.2D  Mer än 50 % av den externa sfinktern skadad. Analkanalens runda form är påverkad men den interna sfinktern är hel
  O70.2E  Som ovan men med skada på den interna sfinktern. Endast analslemhinnan håller ihop analkanalen som förlorat sin rundhet.
  O70.2F  Isolerad skada på den interna sfinktern- Den externa sfinktern är hel men det finns en ursparning i bakre slidväggen innanför den där bara tarmvägg känns. Den interna sfinktern syns i kanterna och/eller med ultraljud. Klassas som sfinkterskada i Bristningsregistret
  O70.2X  Sfinkterruptur, ospecificerad- Om man inte kan ange vilka delar som är skadade
Fjärde gradens bristning O70.3  Fullväggsskada genom perineum, analsfinktrar och tarmvägg i analkanalen som kan sträcka sig upp i rektum