Anestesi: Ange typ av bedövning samt mängd/styrka.

Diagnostik

Labia: Bedöm labia majora och minora och beskriv eventuell bristning.

Rektal palpation: Bedöm perinealkropps höjd <1 cm, 1-2 cm, >2 cm. Sfinktern bedöms intakt. Se figur.

Vaginalbristning: Ha hymen som riktmärke. Dokumentera utifrån klockslag. Ange bristningens längd i cm, uppskatta från hymen mot fornix. Om rektovaginala fascian är involverad i bristningen, ange detta. Annars dokumenteras att vaginal bristning är ytlig.

Perinealkropp: Bedöm vilka strukturer som är involverade; m. bulbocavernosus samt m. transversus perenei.

Perinealhud: Hel/brusten.

Dokumentation: För att förstå hur bristningen har suturerats, ange med vilken teknik vaginal bristning suturerats (fortlöpande/enstaka). Om enstaka teknik använts ange antal. Ange om rektovaginala fascian suturerats separat eller ej. Ange med vilken teknik perinealkropp suturerats samt vilka muskler som adapterats. Ange hur perinealhud suturerats. Ange alltid materialval.

Vid dokumentation i obsterix op mall: Komplettera den automatgenerade anteckningen med bedömning av de perineala musklerna och rektovaginala fascian via ”Skapa text”-knappen sid 3.

Fraseditor kan användas där sådan är möjlig.

Exempel dokumentation grad II

Sutur av förlossningsskada Diagnos och op. koder: O70.1 och MBC30.
Operationsdatum: 2018-04-05. Början kl: 13:20. Slut kl: 13:50.

Anestesi: Yttre PDB läggs enligt PM inför inspektion.

Bimanuell palpation vid inspektion. Perinealkroppen palperas 2,5 cm hög och interna och externa sfinktern bedöms intakta. Det har uppstått en djup vaginalruptur kl: 5 involverande rektovaginala facian, 5 cm lång och en ytlig vaginalruptur kl: 7 i nedre halva vagina samt en perinealruptur grad II som omfattar m transversus perinei, m bulbocavernosus och 1 cm av perinealhuden.

Med finger i rektum sutureras rektovaginala fascian kl 5 med fortlöpande vicryl 2.0. Vaginalslemhinnan sutureras kl 5 och 7 fortlöpande med Vicryl rapid 2.0 till hymen. M transversus perinei adapteras med 2 suturer Vicryl 2.0. M bulbocavernosus adapteras med en sutur Vicryl 2.0. Huden sutueras fortlöpande med monocryl. Torkkontroll utförs.

 

 

Referenser

 1. Andrews V, Thakar R, Sultan AH. Structured hands-on training in repair of obstetric anal sphincter injuries (OASIS): an audit of clinical practice. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2009;20(2):193-9.

 2. Cerro CR, Franco EM, Santoro GA, Palau MJ, Wieczorek P, Espuña-Pons M. Residual defects after repair of obstetric anal sphincter injuries and pelvic floor muscle strength are related to anal incontinence symptoms. Int Urogynecol J. 2016.

 3. Cornell K, De Souza A, Tacey M, Long DM, Veerasingham M. The effect of implementing a new guideline and operative pro forma on the detection and management of third- and fourth-degree perineal tears. Int J Womens Health. 2016;8:131-5.

 4. Nordenstam J, Mellgren A, Altman D, López A, Johansson C, Anzén B, et al. Immediate or delayed repair of obstetric anal sphincter tears-a randomised controlled trial. BJOG. 2008;115(7):857-65.

 5. Harvey MA, Pierce M, Alter JE, Chou Q, Diamond P, Epp A, et al. Obstetrical Anal Sphincter Injuries (OASIS): Prevention, Recognition, and Repair. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37(12):1131-48.

 6. Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Thinkhamrop B. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10:CD005125.

 7. Kirss J, Pinta T, Böckelman C, Victorzon M. Factors predicting a failed primary repair of obstetric anal sphincter injury. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016;95(9):1063-9.

 8. Liabsuetrakul T, Lumbiganon P, Mori R, Gülmezoglu M, Souza JP, Health WGSoMaP. A secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health for antibiotics used in vaginal deliveries. Int J Gynaecol Obstet. 2014;124(3):240-3.

 9. Lindqvist PG, Jernetz M. A modified surgical approach to women with obstetric anal sphincter tears by separate suturing of external and internal anal sphincter. A modified approach to obstetric anal sphincter injury. BMC Pregnancy Childbirth. 2010;10:51.

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta:

Figur Hur perinealkroppshöjd bedöms för förståelse

 1. Bristningens längd i vagina, mäts från apex (bristningens början längst in i vagina).
 2. Bristningens djup i perinealkroppen mäts i höjdled, proximalt från hymen.