Vad gäller maxdoser ska man räkna efter om patienten har fått annan lokalbedövning, t ex i epidural. Som tumregel kan man använda upp till 40 ml bedövning, sedan ska man räkna på totaldosen. Carbocain har låg toxicitet och ca en timmes duration. Ropivacain sitter i längre och har intermediär toxicitet. Marcain har också lång duration men är mer toxiskt.

Långverkande medel har inte längre anslagstid än kortverkande och bör användas vid PDB efter förlossningen.

Tabell 1. Toxikologiska data över lokalanestesimedel (från http://www.internetmedicin.se)

 

Mepivakain

(Carbocain)

Ropivakain

(Narop)

Bupikain

(Marcain)
Toxicitet Låg Intermediär Hög
Duration Kort-medellång Lång Lång
Maximal dos engångsblockad (4 timmar)

400 mg

300 mg 150 mg
Maximal dos för 70 kg

350 mg

210 mg 140 mg
Max-dos mg/kg 5 mg 3 mg 2 mg
Maximal dygnsdos 1000 mg 800 mg 400 mg
Halveringstid (t1/2 h) 1,9 1,8

2,7