Huruvida synliga skador, som patienten inte anger några symtom av, ska påtalas för henne är kontroversiellt. Å ena sidan vill man inte stigmatisera kvinnor som inte beskriver några symtom. Å andra sidan är symtom som tyngdkänsla, vidhetskänsla, nedsatt känsel och luftpruttar vid samlag ibland vaga och pinsamma. De kan kännas igen först när de verbaliseras. En medelväg kan vara att berätta vilka fynd man gör och vad de kan korreleras till för symtom samtidigt som man understryker att det är vanligt och inte behöver ge några besvär.

Om det finns anatomiska defekter som påverkar funktionen i bäckenbotten kan i vissa fall rekonstruktiv kirurgi övervägas. Om det finns en allmän muskelsvaghet är bäckenbottenträning första åtgärden. Om det finns bra muskelkontroll och styrka men en synlig muskelfästesdefekt är bäckenbottenträning inte alltid av godo eftersom man kan få ont i den kompensatoriskt arbetande muskulaturen som är hel.

Efter en missad grad 2-skada eller om det inte funnits någon synlig skada men vävnaden brustit submuköst finner man en tunn mellangård (mindre än 2 cm anovaginalt mått). Symtomen är vidhetskänsla, svårigheter att knipa och så småningom tarmtömningssvårigheter. Rekonstruktiv kirurgi där man återför de delade muskelfästena till ett gemensamt nav kan ge symtomlindring.

Om m bulbokavernosus fäste mot mellangården har brustit kan det hos vissa kvinnor leda till nedsatt stimulation av klitoris vid samlag. Att bygga upp mellangårdens muskelfästen med kan teoretiskt minska symtomen men det vetenskapliga underlaget är svagt.

En sk levatorskada, där puborektalismusklen lossat från sitt fäste mot symfysen eller splittrats kan upplevas som vidhetskänsla, svårigheter att knipa och luftpruttande ur slidan. Här finns ingen bra kirurgisk teknik för att återskapa funktionen. I klinisk erfarenhet ser man att symtomen kan lindras om man korrigerar en samtidig mellangårdsdefekt.

Ett defektläkt klipp kan sutureras men för att åstadkomma god funktion behöver man ha en god kännedom om musklerna i området vars fästen alla är delade och behöver föras mot mellangården. Rekonstruktiv kirurgi för funktionsstörningar i underlivet efter förlossning ska ingå i det offentliga sjukvårdsåtagandet.

70 % av kvinnorna är nöjda ett år efter rekonstruktiv kirurgi p.g.a. förlossningsskada.

(Gynopregisterdata).

 


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: