Information om bäckenbottenmuskelträning ska ges till alla förlösta såväl muntligt som skriftligt. Alla förlösta kvinnor informeras om vikten av bäckenbottenmuskelträning, så kallade identifieringsknip,efter förlossning. Tidigt insatt träning efter sfinkterskada reducerar risken för analinkontinens till hälften. Bäckenbottenträning har effekt mot ansträngningsinkontinens men inte mot dyspareuni eller framfall. 

Anamnes

Miktionsvanor, avföringsvanor och sex är laddat att tala om. Man får inte alltid rätt svar om man formulerar frågan “går det bra med … “du har väl inga problem med…” “kan du hålla dig?” Fråga och lämna utrymme för öppna svar som inte värderar prestation, vad man kan, utan funktion, hur det är. 

  • Hur känns underlivet? Känner du igen ditt underliv?
  • Hur fungerar blåsan? Fungerar det att kissa? Läcker det urin och när, vilket tillfälle/situation?
  • Hur fungerar tarmen? Fungerar det att bajsa? Läcker det gaser? Läcker det avföring?
  • Hur fungerar det med samliv? Smärta vid penetrerande samlag, om aktuellt, annan smärta?

Berätta att undersökning i gynstol ingår i efterkontrollen för att se att allt är som det ska. Undersökningen ska innefatta inspektion, vaginal palpation och anal palpation i vila och vid knip.

Inspektion

Vid undersökning i gynstol inspekteras vulva, gärna tillsammans med kvinnan med hjälp av spegel. Mellangårdens hud kan vara hög och “fin” trots att muskelfästet där bakom saknas. Likaså kan huden över perineum vara låg men muskelfästena intakta. Inspektionen kan alltså visa hur huden och slemhinnan ser ut, men räcker inte för att bedöma om funktionen är normal. Om kanterna på hymen ligger flera centimeter långt isär kan det finnas en kvarstående defekt i muskelfästena därunder.

Vid inspektion av anus, bedöm om den är rynkad hela vägen runt eller om det finns släta områden framtill som tecken på att det saknas sfinkter. Bedöm den anocutana reflexen genom att nudda invid perineum och se hur musklerna rör sig. Avföring i ändtarmsmynnningen är en markör för att funktionen av den interna sfinktern inte är normal.

Det går inte att avgöra mellangårdens tjocklek eller analsfinktertonus på utseendet. Att låta bli anal palpation “för att vara snäll” ger en signal om att den anala funktionen är oviktig eller pinsam. Att palpera alla kvinnor bidigitalt ger en referensram om vad ett normalfynd är. Känner man bara på kvinnor efter stora skador får man fel norm för normalfynd. Kvinnor med missade sfinkterskador som inte hittats på efterkontrollen är besvikna över att de inte undersökts utan fått höra att det “ser normalt ut”.

Be kvinnan både knipa och krysta för att se hur vävnaderna rör sig.

Palpation

Känn åt sidorna i vagina för att hitta m. puborektalis och de djupare delarna av levatormusklerna innanför den. Be kvinnan både knipa och slappna av. Om kvinnan har svårt att slappna av kan man be henne krysta lite. Beskriv gärna knipförmågan på en skala från 0-5 där 0 innebär är att det saknas knipförmåga och 5 är mycket god knipförmåga. Här används en modifierad Oxford-skala, MOS:

0=Ingen muskelanspänning alls

1=Förnimmelse av anspänning

2=Svag anspänning

3=Moderat anspänning

4=God anspänning

5=Riktigt stark anspänning

Om det saknas vävnad på ena eller båda sidorna kan det finnas en levatorskada som ökar risken för framtida framfall(2). Om levatorn har släppt från pubisbenet kan det kännas som en grop under blygdbenet framtill och avståndet mellan urinröret och slidans sidvägg är mer än 2 centimeter. Om det finns en skada på m. puboanalis känns gropen längre utåt sidan i vagina. Det kan finnas levatorskada på båda sidor eller på en sida bara.

Knipförmågan kan vara utmärkt djupare inuti slidan men kvinnan kan ändå ha symtom från underlivet. Då ska man misstänka att muskelfästena i mellangården inte sitter ihop som de ska.

Vid bidigital palpation, bedöm hur tjock mellangården känns, anovaginala avståndet. Är den tjockare än 2 cm är det oftast helt normalt. Är det tunnare får man värdera knipförmågan vaginalt och rektalt och anamnesen-i denna grupp hittas de missade muskelfästes- och sfinkterskadorna. När man ber kvinnan att knipa kan även yttre inspektion vara av värde eftersom det då kan påvisa en oförmåga att knipa med de perineala musklerna.

Om kvinnan inte hittar sina knipmuskler, har smärtor i musklerna vid palpation eller om man misstänker att det saknas funktion ska kvinnan rekommenderas att träffa sjukgymnast/fysioterapeut.

För mer information vid besvär, se avsnittet om rådgivning vid bäckenbottenproblem efter förlossning. Se även vidare den lösenordsskyddade delen av materialet.


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: