Anamnes

Miktionsvanor, avföringsvanor och sex är laddat att tala om. Man får inte alltid rätt svar om man formulerar frågan “går det bra med … " “du har väl inga problem med…” eller “kan du hålla dig?"  Fråga och lämna utrymme för öppna svar som inte värderar prestation, vad man kan, utan funktion, hur det blir.

  • Hur känns underlivet?
  • Fungerar det att kissa? Läcker det urin?
  • Fungerar det att bajsa? Läcker det gaser? Läcker det avföring?
  • Hur fungerar det med samliv?

Undersökningen ska innefatta inspektion, vaginal palpation och anal palpation i vila och vid knip.

Vid inspektion av anus, bedöm om den är rynkad hela vägen runt eller om det finns släta områden framtill som tecken på att det saknas sfinkter. Bedöm den anocutana reflexen genom att nudda invid perineum och se hur musklerna rör sig. Avföring i ändtarmsmynnningen är en markör för att funktionen av den interna sfinktern inte är normal.

Det går inte att avgöra mellangårdens tjocklek eller analsfinktertonus på utseendet. Att låta bli anal palpation “för att vara snäll” ger en signal om att den anala funktionen är oviktig eller pinsam. Att palpera alla kvinnor bidigitalt ger en referensram om vad ett normalfynd är. Känner man bara på kvinnor efter stora skador får man fel norm för normalfynd. Kvinnor med missade sfinkterskador som inte hittats på efterkontrollen är besvikna över att de inte undersökts utan fått höra att det “ser normalt ut”.

Be kvinnan både knipa och krysta för att se hur vävnaderna rör sig.

Vid bidigital palpation, bedöm hur tjock mellangården känns, anovaginala avståndet. Är den tjockare än 2 cm är det oftast helt normalt. Är det tunnare får man värdera knipförmågan vaginalt och rektalt och anamnesen-i denna grupp hittas de missade muskelfästes- och sfinkterskadorna. När man ber kvinnan att knipa kan även yttre inspektion vara av värde eftersom det då kan påvisa en oförmåga att knipa med de perineala musklerna.

För mer information vid besvär, se avsnittet om rådgivning vid bäckenbottenproblem efter förlossning.

Se även vidare den lösenordsskyddade delen av materialet.

 


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: