Anamnes

Miktionsvanor, avföringsvanor och sex är laddat att tala om. Man får inte alltid rätt svar om man formulerar frågan “går det bra med … “du har väl inga problem med…” “kan du hålla dig? Fråga och lämna utrymme för öppna svar som inte värderar prestation, vad man kan, utan funktion, hur det blir. 

  • Hur känns underlivet?
  • Fungerar det att kissa? Läcker det urin?
  • Fungerar det att bajsa? Läcker det gaser? Läcker det avföring?
  • Hur fungerar det med samliv?

Berätta att undersökning i gynstol ingår i efterkontrollen för att se att allt är som det ska. Undersökningen ska innefatta inspektion och vaginal palpation. Vid misstanke om påverkad sfinkterfunktion även rektal palpation.

Inspektion

Vid undersökning i gynstol inspekteras vulva, gärna tillsammans med kvinnan med hjälp av spegel. Mellangårdens hud kan vara hög och “fin” trots att muskelfästet där bakom saknas. Likaså kan huden över perineum vara låg men muskelfästena intakta. Inspektionen kan alltså visa hur huden och slemhinnan ser ut, men räcker inte för att bedöma om funktionen är normal. Om kanterna på hymen ligger flera centimeter långt isär kan det finnas en kvarstående defekt i muskelfästena därunder.

Palpation

Känn åt sidorna i vagina för att hitta m. puborektalis och de djupare delarna av levatormusklerna innanför den. Be kvinnan både knipa och slappna av. Beskriv gärna knipförmågan på en skala från 0-5 där 0 innebär är att det saknas knipförmåga och 5 är mycket god knipförmåga. Här används en modifierad Oxford-skala, MOS:

0. Ingen muskelanspänning alls

1. Förnimmelse av anpänning

2. Svag anspänning

3. Moderat anspänning

4. God anspänning

5. Riktigt stark anspänning

Om det saknas vävnad på ena eller båda sidorna kan det finnas en levatorskada som ökar risken för framtida framfall(2). Om levatorn har släppt från pubisbenet kan det kännas som en grop under blygdbenet framtill och avståndet mellan urinröret och slidans sidvägg är mer än 2 centimeter. Om det finns en skada på m. puboanalis känns gropen längre utåt sidan i vagina. Det kan finnas levatorskada på båda sidor eller på en sida bara.

Knipförmågan kan vara utmärkt  djupare inuti slidan men kvinnan kan ändå ha symtom från underlivet. Då ska man misstänka att muskelfästena i mellangården inte sitter ihop som de ska.

Om kvinnan inte hittar sina knipmuskler, har smärtor i musklerna vid palpation eller om man misstänker att det saknas funktion ska kvinnan rekommenderas att träffa sjukgymnast/fysioterapeut.

För mer information vid besvär, se avsnittet om rådgivning vid bäckenbottenproblem efter förlossning. Se även vidare den lösenordsskyddade delen av materialet.